Edunvalvonta

Edunvalvonta

Yhtenä Hybridin päätehtävistä on ajaa tiedekunnan opiskelijoiden etua ja auttaa ainejärjestöjä saamaan äänensä kuuluviin niin tiedekuntatasolla kuin Turun yliopiston ylioppilaskunnan (TYY) ympyröissäkin. Hybridin hallitus seuraa jatkuvasti tiedekunnan johtokunnan toimintaa.

Hybridiaani

Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan opiskelijoiden oma sitoutumaton vaaliliitto, Hybridiaani, oli ensimmäistä kertaa mukana TYY:n edustajistovaaleissa vuonna 2007.
Heti ensimmäisissä vaaleissa luonnontieteilijät saavuttivat kuusi edustajistopaikkaa. Vuoden 2021 vaaleissa Hybridiaani sai kuusi paikkaa edustajiston 41:stä paikasta.
Hybridiaaniin pääsee tutustumaan mm. Facebookissa Instagramissa

Koulutuspolitiikka

Hybridi seuraa jäseniä koskevia asioita ja päätöksiä ja ottaa tarpeen tullen niihin kantaa. Keskustelemme tiedekunnan johtokunnan opiskelijajäsenten kanssa ja koordinoimme heidän tiivistä yhteistyötä niin johtokunnassa kuin koulutuspoliittisten vastaavien välillä. Hybridi välittää jäsenyhdistyksiensä kannan koulutuspoliittisissa asioissa tiedekunnan johtokunnan opiskelijajäsenten tietoon ja muodostaa oman kantansa kuulemalla jäsenjärjestöjään.

Hybridi järjestää jäsenjärjestöjensä koulutuspoliittisille vastaaville koulutus- ja keskustelutilaisuuksia. Tilaisuuksiin pyritään saamaan edustus myös tiedekuntaneuvostosta ja TYYstä.