Vaihtoehtoinen opinto-opas

Vaihtoehtoinen Opinto-Opas (VOO) täydentää virallista opinto-opasta kertomalla opiskelusta hieman käytännöllisemmästä näkökulmasta. VOO esittelee opiskelijalle yliopistoa, antaa opiskeluvinkkejä, esitelee ylioppilaskunnan toimintaa, ainejärjestöjä sekä Turkua yleisesti, kaupungin vapaa-ajankäyttömahdollisuuksia sekä perehdyttää opiskelijaa akateemiseen kulttuuriin. VOO julkaistaan tiedekunnan uusien opiskelijoiden saataville perinteisten pilttikassien jaon yhteydessä. Ensimmäinen VOO ilmestyi jo vuonna 1988.

Vanhot VOO:t