Yhdistys

Eräänä kauniina turkulaisena talvi-iltana tehtiin historiaa. Tiistaina 30.11.2004 pidettiin Hybridin perustamiskokous, jossa Asteriski ryDelta ryDigit ryIVA ryPulterit rySynapsi ry ja TYK ry allekirjoittivat tämän uuden tiedekuntajärjestön perustamiskirjan.

Kaikenlaista yhteistoimintaa tiedekuntamme piirissä on ollut jo kauan. Ensimmäinen Vaihtoehtoinen Opinto-Opas (VOO) ilmestyi vuonna 1988 ja Starttejakin on järjestetty jo vuodesta 1999. Idea yhteisestä yhdistyksestä syntyi kuitenkin Starttiporukan keskuudessa, sillä Starttien järjestämisestä kertyneet varat haluttiin jonkin virallisen tahon hallinnoitavaksi. Asiaa jonkin aikaa pohdittuaan Starttiporukka toi syyskuussa 2004 julki ainejärjestöille jo varsin pitkälle viedyn pohjaehdotuksen uudesta etu- ja yhteistyöjärjestöstä sääntöluonnoksineen. Starttien lisäksi yhdistyksen vastuulle koettiin olevan luonnollista siirtää myös muut yhteistoimintamuodot, joiden päävastuu on joko kiertänyt ainejärjestöltä toiselle tai ollut muutaman aktiivin niskoilla. Syksyn aikana hiottiin ainejärjestöjen kesken yhdistyksen sääntöjä, nimeä ja perusrunkoa. Yhdistyksen kokouksissa kunkin jäsenjärjestön äänivaltaa käyttää kaksi äänivaltaista edustajaa, jotka jäsenjärjestöt valitsevat keskuudestaan. Koska mukaan saatiin kaikki tiedekunnan turkulaiset opiskelijajärjestöt, heräsi myös idea liittää tiedekuntatason koulutuspolitiikka ja edunvalvontatehtävät yhdistyksen toimialaan. Hybridi vaikuttaa tiedekunnan johtokunnan opiskelijajäsenten valintaan ja pitää heihin aktiivisesti yhteyttä. Loppujen lopuksi yhdistyksen perustamiseen vaikutti eri ainejärjestöjen aito halu toimia yhdessä.

Hybridi Turku ry kuuluu TYYn aine- ja tiedekuntajärjestöihin.