Kunnianauha

Hybridi Turku ry on ottanut käytöön kunnianauhan palkitakseen ansioituneita toimijoita.

Kunnianauha on kunnianosoitus yhdistykseltä sen vastaanottavan henkilön työpanosta kohtaan. Kunnianauhaa saa ja kuuluu käyttää akateemisilla vuosijuhlilla sekä muissa juhlissa, joissa pukukoodissa on lisäys “akateemiset kunniamerkit”

Kunnianauhaa voi esittää kuka tahansa Hybridi Turku ry:n jäsenjärjestön jäsen. Esitys tehdään yhdistyksen hallitukselle esimerkiksi sähköpostiin hybridi[at]utu.fi tai muita viestintäformaatteja käyttäen. Hybridi Turku ry:n hallitus myöntää kunnianauhan hallituksen kokouksessa henkilölle, jonka katsoo täyttäneen kunnianauhaohjesäännön asettamat kriteerit kunnianosoitukseen.

Hybridi Turku ry:n kunnianauhaa kannetan Ylioppilaskuntien nauhojen alla ja ainejärjestöjen nauhojen yläpuolella.

Kunnianauhaa kannetaan oikealta olkapäältä rinnan yli viistoon vasemmalle, leveä keltainen raita ylempänä. Kunnianauhaa voi kantaa myös ruusukkeena vasemmassa rintapielessä. Nauha ei saa koskettaa paljasta ihoa. Juhlapuvun kanssa nauhaa kannetaan liivin alla.

Kunnianauhan ohjesääntö

1 § Hybridi ry jakaa kunnianauhoja tässä ohjesäännössä esitettyjä menettelyitä ja kriteereitä tulkiten.

2 § Kunnianauhan myöntävänä elimenä toimii Hybridi ry:n hallitus, joka päättää kunnianauhojen myöntämisestä.

3 § Kunnianauhaa voi ehdottaa yhdistyksen hallituksen jäsen tai yhdistyksen jäsenjärjestön jäsen, minkä jälkeen yhdistyksen hallitus päättää kunnianauhan myöntämisestä.

4 § Kunnianauha voidaan myöntää Hybridi ry:n ansioituneelle hallituksen jäsenelle täyden toimikauden jälkeen.

5 § Kunnianauha voidaan myöntää luonnontieteiden ja tekniikan tiedekunnan johtokunnan opiskelijaedustajalle tai luonnontieteiden ja tekniikan tiedekunnan koulutuksenkehittämistyöryhmän opiskelijaedustajalle, joka on poikkeuksellisen aktiivisesti ja aloitteellisesti osallistunut edunvalvontaan.

6 § Kunnianauha voidaan myöntää muusta Hybridi ry:n arvostamasta toiminnasta, johon panostuksen katsotaan olevan verrannollinen Hybridi ry:n hallituslaisen vuotuiseen työmäärään.

7 § Kunnianauha annetaan Hybridi ry:n hallituksen jäsenelle käyttöön edustustarkoituksiin toimikautensa ajaksi.

8 § Hybridi ry:n kunnianauhaa kannetaan Ylioppilaskuntien nauhojen alla ja ainejärjestöjen nauhojen yläpuolella. Kunnianauhaa kannetaan oikealta olkapäältä rinnan yli viistoon vasemmalle tai ruusukkeena vasemmassa rintapielessä leveä keltainen raita ylempänä.