Kunnianauha

Hybridi Turku ry on ottanut käytöön kunnianauhan palkitakseen ansioituneita toimijoita.

Kunnianauha on kunnianosoitus yhdistykseltä sen vastaanottavan henkilön työpanosta kohtaan. Kunnianauhaa saa ja kuuluu käyttää akateemisilla vuosijuhlilla sekä muissa juhlissa, joissa pukukoodissa on lisäys “akateemiset kunniamerkit”

Kunnianauhaa voi esittää kuka tahansa Hybridi Turku ry:n jäsenjärjestön jäsen. Esitys tehdään yhdistyksen hallitukselle esimerkiksi sähköpostiin hybridi[at]utu.fi tai muita viestintäformaatteja käyttäen. Hybridi Turku ry:n hallitus myöntää kunnianauhan hallituksen kokouksessa henkilölle, jonka katsoo täyttäneen kunnianauhaohjesäännön asettamat kriteerit kunnianosoitukseen.

Hybridi Turku ry:n kunnianauhaa kannetan Ylioppilaskuntien nauhojen alla ja ainejärjestöjen nauhojen yläpuolella.

Kunnianauhaa kannetaan oikealta olkapäältä rinnan yli viistoon vasemmalle, leveä keltainen raita ylempänä. Kunnianauhaa voi kantaa myös ruusukkeena vasemmassa rintapielessä. Nauha ei saa koskettaa paljasta ihoa. Juhlapuvun kanssa nauhaa kannetaan liivin alla.

Kunnianauhaohjesääntö

1 § Hybridi Turku ry (myöhemmin yhdistys) jakaa kunnianauhoja tässä ohjesäännössä esitettyjä menettelyitä ja kriteereitä tulkiten. 

Kunnianauha on 30 mm leveä. Siinä on viisi raitaa: 2 mm leveä musta raita, 9 mm leveä keltainen raita, 15 mm leveä vihreä raita, 2 mm leveä keltainen raita ja 2 mm leveä musta raita.

2 § Kunnianauhan myöntävänä elimenä toimii yhdistyksen hallitus, joka päättää kunnianauhojen myöntämisestä ja pitää kirjaa myönnetyistä kunnianauhoista.

3 § Kunnianauhaa voi ehdottaa yhdistyksen hallituksen jäsen tai yhdistyksen jäsenjärjestön jäsen.

4 § Kunnianauha voidaan myöntää yhdistyksen hallituksen ansioituneelle jäsenelle täyden toimikauden jälkeen.

5 § Kunnianauha voidaan myöntää matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan yhteisten toimielinten opiskelijaedustajalle, joka on poikkeuksellisen aktiivisesti ja aloitteellisesti osallistunut edunvalvontaan.

6 § Kunnianauha voidaan myöntää muusta yhdistyksen arvostamasta toiminnasta, johon panostuksen katsotaan olevan verrannollinen yhdistyksen hallituslaisen vuotuiseen työmäärään.

7 § Kunnianauha annetaan yhdistyksen hallituksen jäsenelle käyttöön edustustarkoituksiin toimikautensa ajaksi.

8 § Yhdistyksen kunnianauhaa kannetaan ylioppilaskuntien nauhojen alla ja ainejärjestöjen sekä harrastejärjestöjen nauhojen yläpuolella. Kunnianauhaa kannetaan oikealta olkapäältä rinnan yli viistoon vasemmalle tai ruusukkeena vasemmassa rintapielessä leveä keltainen raita ylempänä.